Akú technológiu používate pri výstavbe domov?

Stavebný systém ZIP HOME je založený na technológii SIPs. Technológia je založená na nosnom sendvičovom izolovanom paneli zloženom z nosného plášťa a izolačného jadra. Izolácia z EPS (penového polystyrénu) je vlaminovaná medzi OSB dosky. Táto progresívna stavebná technológia sa v USA (kde bola vyvinutá) používa od 30-tych rokov 20-teho storočia.

Čo je OSB?

Výraz OSB je prebratý z angličtiny “Oriented strand board”, a popisuje inžiniersky drevársky produkt, dosku vyrobenú zlepením drevených štiepkov a vlákien ukladaných na seba v určitej orientácii. Vzhľadovo môže mať OSB doska drsný, a zároveň pestro vyzerajúci povrch s jednotlivými vláknami dreva (rozmerov 2.5 x 15 cm) ležiacimi nerovnomerne na sebe. Po zlepení je OSB doska pevným, kompaktným produktom s vynikajúcimi fyzikálno-technickými vlastnosťami. Prevzaté z: http://en.wikipedia.org/wiki/Oriented_strand_board

Je u vás možné objednať okrem stavby domu aj stavbu základovej dosky alebo pivnice?

Ponúkame aj stavbu základovej dosky alebo pivnice. Cena základov (pivnice) je rozdielna, závistlá od veľkosti domu, spôsobu prevedenia, použitého materiálu, materiálovej dostupnosti, základových pomerov, atď.Cena základov stavby závisí na mnohých okolnostiach ako sú: Prístup na stavenisko, zložitosť presunu materiálov a presunu techniky pri zriaďovaní zemných prác, vzdialenosť skládky pre uloženie výkopku (vyťaženej zeminy), cena za uloženie výkopku, časové a dopravné obmedzenia na území.Prevýšenie stavebného pozemku v priestore stavby, poprípade zaistenie stavebnej jamy, výška podzemnej vody, ťažiteľnosť zeminy.Ak je nutné riešiť odvodnenie stavebnej jamy, prípadne riešiť drenáže, násypy, paženie. Spôsob prevedenia základov –základová doska, -základové pásy, piloty, ...Stupeň vystuženia základov v závislosti od pôdnych pomerov a geológie, prípadne prevedenie iných statických alebo pomocných konštrukcii pre stabilizáciu podkladu.Na základe merania hodnoty radónu, môže byť ako súčasť základu zriadené protiradónové opatrenia, atď.

Kde staviate Vaše domy?

Domy ZIPHOME staviame a dodávame do celej EU

Aký tepelný odpor má konštrukcia steny?

Základné prevedenie nezateplenej konštrukcie steny bez fasády má nasledovný tepelný odpor:- ZIP4_170 je R 3,736 m2K/W- ZIP4_210 je R 4,736 m2K/W- ZIP4_270 je R 6,236 m2K/WAk sa fasáda zateplí kontaktným zatepľovacím systémom s použitím izolácie EPS_80 a do interiéru namontuje sadrokartónová doska, tepelný odpor kompletnej skladby steny bude:- ZIP4_170 + StiroEPS80 hrúbky 80mm R - 5,882 m2K/W- ZIP4_170 + StiroEPS80 hrúbky 100mm R - 6,667 m2K/W- ZIP4_210 + StiroEPS80 hrúbky 80mm R - 7,143 m2K/W- ZIP4_210 + StiroEPS80 hrúbky 100mm R - 7,692 m2K/W- ZIP4_270 + StiroEPS80 hrúbky 80mm R - 8,333 m2K/W- ZIP4_270 + StiroEPS80 hrúbky 100mm R - 9,091 m2K/WToto je len niekoľko príkladov skladby pre obvodovú stenu.

Ako sa dom vetrá?

Pre stavbu energeticky úsporných či pasívnych domov v štandarde ZIPHOME je nevyhnutné použiť ventilačný systém s rekuperačnou jednotkou. Tento variant je zároveň najkomfortnejšia s možnosťou jednoduchého ovládania. Je tu na výber niekoľko systémov - centralizovaných ako i decentralizovaných. Konkrétne riešenia sú podrobne rozpracované v jednotlivých projektoch.Pre nižšie energetické štandardy prevedenia domu ponúkame najjednoduchší spôsob núteného vetrania s použitím okien s mikroventiláciou a riadený ventilátor ovládaný snímačom vlhkosti. Tento variant nie je vhodný pre energeticky úsporné či pasívne domy.

Môžem si niektoré práce na rodinnom dome zhotoviť aj sám?

Samozrejme áno. Rozsah dodávky závisí len od Vašeho rozhodnutia. Môžete sa rozhodnúť a vybrať jeden nami ponúkaných stupňov dokončenosti Vášho domu: - Dodávka materiálu- Kompletne zhotovená hrubá stavba systémom ZIP HOME- Zvonku ukončená stavba - Holodom- Dodávka na kľúč Môžete si zvoliť štádium aké Vám vyhovuje a zadefinovať rozsah dodávok sami. Pre tento účel ponúkame konzultácie s našim špecialistom alebo architektom.Kontakty nájdete na našich www stránkach.

Môžem si dopredu vybrať aké materiály sa použijú pri stavbe?

Samozrejme áno. Váš nový dom má byť predovšetkým Vašim domovom. Štandardne ponúkame konzultácie pri objednaní domu s architektom. Pri špecifikačných stretnutiach sa Vaša požiadavka transformuje do projektovej dokumentácie. Stavba sa realizuje podľa Vami schválenej špecifikácie zohľadňujúcej Váš individuálny výber materiálov.

Dá sa u Vás postaviť rodinný dom zo 100% hypotéku?

Ano, ale záleží na type úveru pretože požadujeme zálohu pred vyskladnením domu z výrobného závodu. Pomôžeme Vám úver sprostredkovať alebo Vám doporučíme viac finančných poradcov. Základné informácie o možnosti financovania výstavby rodinného domu najdete v sekcii finančné poradenstvo.

Aká finančná záloha musí byť zložená?

Štandardne, ak je požadovaná len dodávka a montáž hrubej stavby zo stavebného systémom ZIP HOME, požadujeme úhradu vo výške 100% hodnoty materiálu pred jeho vyskladnením zo skladu. Ak sa jedná o dodávku stavby na kľúč, štandardne požadujeme zálohu 20 - 25 % z ceny diela pri začatí stavby. Je možné si individuálne dohodnúť podmienky výstavby a financovania diela.

Ako dlho trvá výstavba rodinného domu na kľúč?

Je to závislé od veľkosti, členitosti a zvoleného štandardu domu, klimatických podmienok, miestnych obmedzení, financovania výstavby a iných faktorov.Štandardne pri stavbe na kľúč je doba výstavby 3 mesiace, za podmienky kompletne odsúhlasenej špecifikácie minimálne mesiac pred začatím stavby. Výstavba pivnice môže predľžiť čas výstavby o 4-6 týždňov.

Koľko trvá postavenie hrubej stavby ZIP HOME ?

Montážny čas výstavby hrubej stavby typového domu na zhotovenú základovú dosku, alebo pivnicu obvykle trvá 6-12 dní v závislosti na zložitosti a rozmeroch podlažia objektu. Samozrejme montážny čas závisí aj od veľkosti montážnej skupiny a jej zručnosti.Montáž zo stavebného systému ZIP HOME aj dvoj-, rsp. trojčlenná montážna skupina.

Akú záruku poskytujete na váš konštrukčný systém ZIP HOME ?

Poskytujeme štandardnú záruku 36 mesiacov podľa záručných podmienok.Ako dodatkovú službu ponúkame možnosť predĺženia záručnej doby až na 10 rokov.

Akú poskytujete záruku na panely ZIP?

Poskytujeme štandardnú záruku 36 mesiacov podľa záručných podmienok. Ako dodatkovú službu ponúkame možnosť predĺženia záručnej doby na 10rokov.Podrobné informácie môžete získať emailom alebo telefonický na číslach uvedených v sekcií kontakt.

Ako je definovaná cena stavby? Je zmluvná cena pevnou cenou?

Všetky dodávky a výkony sú vyšpecifikované v cenovej špecifikácii. Uvedené ceny sú pevné. Všetky dohody sú popísané v zmluve, ktorá sa stáva po jej podpise záväzná pre obe zmluvné strany.

Aký je rozdiel medzi jednotlivými štádiami ukončenia stavby?

Jednotlivé štádiá dodávok sú popísané na stránke.Viac informácii Vám poskytneme na základe Vášho telefonického, alebo písomného dopytu (aj e-mail).

Ako rýchlo po podpise zmluvy môžete zahájiť výstavbu?

Ak je vydané platné stavebné povolenie, zahájenie výstavby je štandardne do 12 dní po podpise zmluvy. Všetky podrobnosti sú definované v zmluve, ktorá sa stáva záväznou pre zmluvné strany.

Vykonávate aj iné stavebné práce?

Áno vykonávame. Váš projekt vieme realizovať až do štádia „stavby na kľúč“ vrátane sadových a parkových úprav. Viac informácii o rozsahu našej činnosti nájdete na našich webových stránkach.

Je možné postaviť aj trojpodlažný dom stavebným systémom ZIP HOME ?

Áno, je to možné. Záleží na projekte a na konštrukčnom riešení. Vykonávací projekt (projektová dokumentácia), musí zohľadniť všetky miestne legislatívne požiadavky pri výstavbe domu.Zo stavebného systému ZIP HOME sa dajú postaviť rodinné domy, bytové domy, stavby pre šport, obchod a kultúru či hospodárske stavby.

Koľko m2 maximálne môže mať jedno podlažie?

Samotný stavebný systém ZIP HOME nemá obmedzenia pre rozlohu podlažia. Ak (miestna) legislatíva neurčuje rozmerové či plošné obmedzenia pri výstavbe domov možno povedať, že nie sú žiadne priestorové obmedzenia. 

Aké omietky a aká povrchová úprava je použitá na stenách zo strany miestnosti?

Štandardne sú steny zvnútra ukončené sadrokartónom s s akrylátovým náterom či keramickým obkladom. Na steny je možné použiť aj iné povrchové úpravy ako je kameň, drevo, plast, kompozit, a pod.Podrobnosti o skladbe stien, stropov, strechy nájdete na našej webovej stránke v sekcií "Dokumentácia na stiahnutie".

Čo je zahrnuté v cene v cenníku?

Cenníky sú podrobne špecifikované s popisom dodanej časti. K cenám sú vždy jasne opísané dodávané časti alebo celky.Pri cenníkoch materiálu je vždy špecifikované miesto dodania / miesto odberu.

 Aké certifikáty má stavebný systém ZIP HOME ?

Stavebný systém ZIP HOME je certifikovaný a dohľaduje ho "Výskumný a vývojový ústav dřevařský, s.p. Praha 1“.Certifikát výrobku č.:2233/222/§5a/2011 je možné stiahnúť tu.

Ako je požiarne klasifikovaná stena ZIP HOME ?

Konštrukcia typovej skladby ZIP steny má požiarne skúšky a európsky certifikát. Požiarna odolnosť typovej skladby steny z vnútornej strany je: REI45 a z vonkajšej strany: REI45-ef. Presný popis nájdete v priloženom súbore: “KLASIFIKÁCIA POŽIARNEJ ODOLNOSTI FIRES-CR-103-11-AUPS ”

Máte hotové projekty domov?

Áno, našim klientom ponúkame aj túto službu.

Môžete mi individuálne upraviť dom z vašej katalógovej ponuky?

Áno, poskytujeme aj túto službu. Naši projektanti môžu vykonať dispozičné zmeny v projektoch typových domov, ktoré ponúkame.

Môžem použiť vlastný individuálny projekt pre stavbu domu zo systému ZIP HOME ?

Áno, pri individuálnych projektoch treba projekt doplniť o montážnu dokumentáciu, spracovanú pre stavebný systém ZIP HOME.Túto dokumentáciu si môžete objednať u nás. 

Môžem si urobiť projektovú dokumentáciu sám?

Áno, pri dodržaní určitých podmienok. Stavebný systém ZIP HOME je zdokumentovaný a sú k nemu spracované podklady a zásady pre návrh a montáž. Pri dodržaní týchto konštrukčných zásad je možné pripraviť projektovú dokumentáciu autorizovanou osobou. Na projektovanie je nutné oprávnenie na danú činnosť - podľa miestnej legislatívy.

Môžem použiť vlastnú projektovú dokumentáciu pre stavbu domu zo systému ZIP HOME ?

Áno, dodávame stavebný systém a staviame aj podľa individuálnej projektovej dokumentácie, ktorú máte k dispozícii. Podmienkou je, aby bol projekt vypracovaný autorizovanou osobou, ktorá správne aplikovala stavebný systém do projektu. V týchto prípadoch je možné využiť konzultácie s našimi špecialistami.Ponúkame aj úpravu projektu a jeho prispôsobenie pre použitie stavebného systému ZIP HOME.

Je súčasťou projektu aj rozvod vody, kanalizácie, elektro, plyn, ventilácia a kúrenie?

Áno, ak požadujete kompletnú projektovú dokumentáciu od nás. Samozrejme vieme ponúknuť aj čiastkovú dodávku projektových prác. 

Aká je cena domu na kľúč pri stavbe domu ZIPHOME ?

Cenu na KĽÚČ ovplyvňuje viacero faktorov ako je štandard zriaďovacích predmetov, štandard a použité materiály podláh, okien, dverí a pod. Následne cenu ovplyvňujú danosti lokality ako je dostupnosť, dopravné obmedzenia, výškové obmedzenia, možnosť použitia techniky a pod. Tieto a iné faktory ovplyvnia cenu samotnej montáže. Aby sme mohli určiť cenu výstavby domu na KĽÚČ je nutné kompletné spracovaný projekt, ktorý rieši všetko s presnými špecifikáciami rozsahu (napr. ako oplotenie, komunikácie, záhradné a sadové úpravy, inžinierske siete, ostatné drobné stavby na pozemku, atď...). Ak je dohodnutá cena na KĽÚČ garantujeme ju ako cenu pevnú. Môžete si vybrať štádium aké Vám vyhovuje:Dodávka materiálu /dodáme len vyšpecifikovaný materiál ZIP HOME /Kompletne zhotovená (postavená) hrubá stavba systémom ZIP HOME (dodávka kompletne materiálu s montážou pre hrubú stavbu. Podrobná špecifikácia je prílohou zmluvy pre danú montážnu etapu)Zvonku ukončená stavba (je to kompletne ukončená hrubá stavba s fasádou, výplňami otvorov (okná, dvere) a montážou strešnej krytiny. Podrobná špecifikácia je prílohou zmluvy pre danú etapu) Holodom (toto štádium je kompletne ukončený dom bez vnútorných malieb, obkladov, parkiet, zriaďovacích predmetov. Podrobná špecifikácia je prílohou zmluvy pre danú etapu)Dodávka na kľúčIndividuálne (individuálne dohodnutý rozsah dodávky domu)

Kde je možné vidieť hotové ZIPHOME domy? Je možné vidieť proces výstavby domu?

Áno, staviame pre Vás rodinné domy v obci Edelstal, Rakúsko. Ukončenie výstavby je plánované na 6/2012. Na našich www stránkach, vás budeme informovať, kde si bude možné prezrieť ukážkové domy.

Máte typové projekty rodinných domov?

Áno. Niektoré projekty sú už uvedené na našich internetových stránkach. Pripravujeme aj ďalšie projekty, ktoré budú postupne pribúdať.

Aký je proces získania stavebného povolenia a kolaudácie na ZIPHOME ?

Spôsob získania stavebného povolenia je ten istý ako i pre budovy z iných konštrukčných systémov. Proces získania stavebného povolenia, výstavby a kolaudácie je taktiež jednou zo služieb, ktorú ponúkame našim zákazníkom.

Sú domy ZIPHOME odolné voči zemetraseniu?

Áno. Na našich stránkach nájdete niektoré referencie na domy postavené technológiou SIPs, ktorá je u nás predávaná pod značkou ZIP HOME.

Z čoho pozostáva stena systému ZIP HOME ?

 Panely ZIP sú skonštruované z nosného plášťa z OSB dosiek a z izolačného jadra z EPS.Na ZIP panely používame dosky OSB4 - konštrukčná doska pre prostredie so zvýšenou vlhkosťou a vysokým mechanickým zaťažením.Pri dodržaní realizačného projektu a prevádzkových podmienok nedochádza k degradácii materiálu.OSB - Oriented Strand Board sú plošné lisované dosky z orientovaných rozprestretých veľkoplošných triesok zostavené z troch vrstiev a viazané pojivom z umelej živice. Tieto dosky boli vyvinuté na severoamerickom kontinente v päťdesiatych rokoch ako plnohodnotná náhrada za drahšie a v tej dobe nedostatkové stavebné materiály - preglejku, používanú v USA a v Kanade pre drevostavby všetkého druhu. V týchto krajinách, podobne ako v krajinách škandinávskych, má výstavba rodinných domov i ostatných budov technológií drevostavieb veľkú tradíciu a obľubu.Na európskom trhu sa pod označenie OSB radí len taká drevoštiepková doska, ktorá spĺňa normu EN 300.EPS (polystyrén) je tepelnoizolačný materiál. Tento plast nepodlieha degradácii materiálu.

Koľko stojí montáž hrubej stavby systémom ZIP HOME ?

Cena montáže je závislá od rôznych aspektov. Ovplyvňuje ju veľkosť domu, pomery na stavenisku, miestne danosti staveniska, miestna legislatíva, prístupnosť stavby mechanizmami, dostupnosť energii na stavenisku, atd.Približná cena pri montáže hrubej stavby pri štandardnom prevedení je v rozmedzí 25%-38% z ceny. Okolnosti, ktoré ovplyvňujú cenu: Prístup na stavenisko, zložitosť presunu materiálov, a presunu techniky, vzdialenosť skládky pre zloženie materiálu, veľkosť pozemku.Prevýšenie stavebného pozemku v priestore stavby, vzdialenosť komunikácieObmedzenia pracovného času (soboty, nedele, sviatky,...) Ochrana staveniska – závislosť od lokality

Aký materiál sa používa na fasády?

Ako finálna povrchová úprava obvodových stien sa štandardne používa kontaktný zatepľovací systém so škrabanou silikátovou omietkou. Pre finálne prevedenie je možný ktorýkoľvek typ zavesenej fasády z dreva, plastu, kompozitných materiálov, kameňa. Viac informácii môžete dostať pri konzultácii s našim odborníkom

Akú záruku poskytujete na dom?

Na dodávku hrubej stavby poskytujeme štandardnú garanciu 36 mesiacov. Predĺženie garančnej doby je možné za príplatok. Garančné podmienky sú popísané v zmluve.

Čo sa používa na vnútorné steny?

Vnútorné nosné steny sú tvorené zo ZIP panelov. Tie sú typovo obložené sadrokartónovými doskami. Deliace priečky sú vytvárané technológiou suchej výstavby. Najčastejšie sa používajú sadrokartónové priečky.

Ako je to so zvukovou izoláciou domu? Je počuť rozhovor z jednej miestnosti do druhej?

Konštrukcie stavebného systému ZIP HOME zodpovedajú príslušným normám, ktoré predpisujú okrajové podmienky pre prípustné hladiny hluku v objektoch.Ak je dom postavený v štandarde ZIPHOME spĺňa všetky požiadavky stavebnej akustiky: vzduchová nepriezvučnosť konštrukcie ako i kročajová nepriezvučnosť.

Čo je treba spraviť aby bol dom pasívny?

V zásade je nutné splniť len tieto požiadavky:Pozemok s vhodnou orientáciou (nájsť vhodný pozemok)Spracovaný projekt so zohľadnením zásad pasívneho domuDodržanie projektu pri výstavbe 

Čo sa používa na strechu domu?

Skladba strechy je špecifikovaná v projekte. Ako strešnú krytinu je v zásade možné použiť akúkoľvek dostupnú krytinu: fólie, bitumeny, pálené škridle, betónové krytiny, rôzne tvarovky, plechovú krytinu a iné.Na základe Vašej predstavy Vám odporučíme skladbu strechy na Vašom ZIPHOME. 

Aký je rozdiel medzi klasickou stavbou a stavbou ZIPHOME ?

Stavebný systém ZIP HOME prináša hneď niekoľko výhod.Stavebné prvky (panely) sú nosné a pritom už obsahujú tepelnú izoláciu.Pri porovnaní so stavebnými materiálmi (ako je tehla) prináša stavebný systém ZIP HOME výhodu zväčšenia obytnej plochy vďaka tenším stenám.Tepelný odpor panelu s hrúbkou 170mm pre steny je R=3,736 m2K/W.Panely sú plošné stavebné prvky, ktorých rýchlosť montáže je neporovnateľná s klasickými postupmi výstavby.Celá montáž vrchnej stavby prebieha bez mokrých stavebných procesov. Stavebné prvky sú ihneď plne zaťažiteľné. 

Používa sa ako zdroj vody studňa pri inštaláciách?

Zásobovanie domu vodou je možné riešiť aj vlastnou studňou alebo napojením na miestnu vodovodnú sieť. Záleží na miestnych podmienkach lokality a dostupnosti verejných sietí. 

Aký materiál je medzi poschodiami?

Na našich stránkach môžete nájsť typové skladby pre všetky konštrukcie.